Bezpilotní letadlo UAV

UAV - práce bezpilotním letounem

 

Bezpilotní letadlo ( UAV z anglického Unmmaned Aerial Vehicle nebo také dron z anglického drone) je letadlo bez posádky, které může být řízeno na dálku, nebo létat samostatně pomocí předprogramovaných letových plánů nebo pomocí jiných autonomních systémů. Naše oktokoptéra TAROT 8X-8F1 umožňuje zákazníkovi nabídnout širokou škálu služeb, maximální výkon a kvalitu.

Stavebnictví

- pravidelná fotodokumentace staveb a jejich průběhu

- kontrola sloupů vedení (telekomunikace, energetické rozvodné společnosti)

- inspekce stožárů a jejich okolí

- kontrola izolace

- revize komínů, vysokých budov

- snímkování logistických center

- koroze kovových nosníků

- zjišťování trhlin ve zdivu

- inspekce větrných elektráren

- výpočty kubatur

- výpočty objemu přemístěného materiálu

- termodiagnostika pro zjištění úniků tepla

- inspekce solárních panelů pomocí termovize, vyhodnocení jejich funkce a odhalení závad

 

Zemědělství

- monitoring napadení úrody škůdcem

- monitoring půdní eroze

- detail erozních rýh

- měření plochy výsadby plodin

 

Lesnictví

- mapování lesních porostů

- mapování škod vlivem povětrnostních vlivů

- monitoring vegetačního pokryvu

- měření ploch výsadby

 

Vodohospodářství

- mapování záplavových oblastí

- kontrola stavu vodních koryt a vodních ploch

- identifikace drenážních systémů

- monitoring odvodněných ploch

- monitoring půdní eroze

- detail erozních rýh

- rozvoj zamokření

- revitalizace vodních toků

- průzkum krajiny pro vytvoření malých vodních mokřadů

 

Železnice

- kontrola přehlednosti přejezdů a tratí

- kontrola stavu přejezdu a tratí

 

Geodézie

- mapování 3D

- DTM - trojrozměrné digitální modely terénu

- DMR - digitální model reliéfu (hydrologické,geologické a archeologické aplikace)

- DMP - digitální model povrchu (význam pro 3D modelování měst, krajiny nebo při vizualizaci)

 

Reklama

- foto, video pro prezentaci firem (reklamní materály, tisk, www ...)

- panoramatické záběry pro tvorbu virtuální prohlídky objektů, zařízení, firemních prostor,

  průmyslových a sportovních areálů

 

Video-služby obecně

- pořízení fotodokumentace nebo videa z míst havárií

- monitoring akcí

- dokumentace pojistných událostí (povodně, sesuvy, apod.)

- foto, video z výšky pro svatební agentury

- foto, video pro realitní a cestovní kanceláře